SVT på fel spår?

Jag ser att På Spåret gjort en pudel.  Att man har haft fel i facit och förväxlat Iran och Irak.  Och gjort ett aprilskämt till sanning.

Jo, jag kan tillägga att Woody Guthrie inte heller dog i legionärssjukan som domaren påstod i samma sändning utan av Huntingtons sjukdom, men vem bryr sig i det postmoderna samhället? Om du påstår att Oslo ligger i Danmark och jag påstår att Oslo ligger Norge så ligger väl sanningen någonstans mitt emellan? Det vill säga i Göteborg?

Var och en har väl rätt till sin Åsikt?

 

Är SVT:s På Spåret då något att reta upp sig på? Kanske inte. Det skall vara ett underhållningsprogram och i tider när SVT låter människor gifta sig på skoj och lägger stora delar av våra licenspengar på ett kommersiellt jippo som att tävla med schlagers så…

Kalla mig Ove, men jag vill ändå fortfarande tro att avsikten med public service inte bara är att undanhålla fakta, utan också att folkbilda och lägga grunden för informerade demokratiska beslut. Och i det perspektivet är På Spåret det mest populära som SVT förfogar över idag.

Därför är det lite tråkigt att hela satsningen allt mera förvandlats till en lekstuga för den ironiska generationen.

I den gamla tappningen med Oldsberg och Hellberg fick sportnördarna i vart fall lite valuta för licensen, nu är har perspektivet på vad som är allmänbildning krympts ytterligare.

Tävlingen vinner den som har samma snäva referensramar som Luuk och Lindström och sällan har väl den gamla motsättningen mellan ” art och science” blivit så tydlig som här. Gamle CP Snow måste skratta, eller snarare gråta, i sin himmel. Tänk att hans gamla föredrag om ” De två kulturerna” från 1959 skulle vara så aktuellt nådens år 2016!

 

Språkvetaren Fredrik Lindström ser det mesta som lingvistik. Olika ords härledning är viktigt, men om något är en ödla eller en orm är det bara löjligt att bry sig om.

Den begåvade Handelsstudenten Kristian Luuk låter allt mera som en cirkusutropare som med enstaka ord sammanfattar tävlingen som ”spännande” och alla artistframträdande som ”bra”.

De som väljs ut att delta i tävlingen sitter där för att de är kända, inte för att de kan något. ”Förr blev man känd för att man hade gjort något, nu är man känd för att man är någon”.

 I sin eviga jakt på den unga publiken har SVT som vanligt offrat alla de som lydigt betalar för deras verksamhet. Och djupt svikit sitt ursprungliga uppdrag.

Varför lockar då På Spåret så många tittare? Ja, grunden i tävlingen med en resa mot okänt mål är förstås smått genialiskt. Vi gillar frågesport. Och vilka är alternativen? Problemet med På Spåret är inte deras slamkrypare, sådan hade även det gamla Kvitt eller Dubbelt, utan vad redaktionen och därmed SVT anser vara allmänbilden år 2016.

Det är å andra sidan djupt bekymrande! För att citera den amerikanske astronomen och folkbildaren Carl Saga:

” Vi lever i ett samhälle absolut beroende av vetenskap och teknologi och ändå så har vi finurligt ordnat det så att nästan ingen förstår vetenskap teknologi. Det är ett recept för en katastrof.”