Den politiske vilden?

maj 7th, 2012

Jag är intresserad av politik, men mitt intresse för partipolitik avtar allt mera. Det är som jag inte längre orkar engagera mig för ”mitt lag”, med samma ungdomliga entusiasm – och oskuld som förr.

Engagemanget blir inte större av att de politiska reportrarna numera refererar alltihop just om ett idrottsevenemang. Det handlar om ”uppsnack”, ”formsvackor” och ”dagsform”. Politiken blir till en duell och i ”eftersnacket” analyseras vem som var mest aggressiv.

Däremot verkar den politiska idrotten helt sakna regler. En sak må vara att domarna är gravt partiska, men än värre är att SVT den här gången helt släppt på alla ambitioner att ens verka låta alla deltagare komma till tals.

Numera verkar de politiska debatterna i publiv service följa samma regler som i katastrofprogrammet ”Debatt”, den som skriker högst får ordet.

Debatt har en tid internt kallats för ”Apberget” och frågan är vad man nu vad man skall döpa om de partipolitiska diskussionerna till, ”Idol”?

Runt om i Europa härjar den ”kris” som är resultatet av att vår världsdel sedan länge inte är den ledande ekonomiska makten i världen. I Grekland straffas de politiker som ändå försöker anpassa landets utgifter till landets inkomster.

Så det borde finnas viktiga frågor att diskutera.

This entry was posted on måndag, maj 7th, 2012 at 21:29 and is filed under Media, Sveriges Chans?. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.