11 augusti, 2010

You are currently browsing the daily archive for 11 augusti, 2010.


Valvinden och vinden i valet

Valet 2010 kommer att handla om jobben, enligt många bedömare. Vad få då tänker på är att turismen sedan länge skapar många nya arbetstillfällen i Sverige, under det senaste decenniet hela 36 000 nya arbeten! Turismen är idag en viktig inkomstkälla för Sverige och en bransch med snabb tillväxt, 2009 ökade det så kallade exportvärdet från turismen med 12,9 % till hela 93,6 miljarder kronor, att jämföra med järn- och stålindustrins 30,5 miljarder.

Tillväxt, exportinkomster och nya jobb, det låter som en våt dröm för varje ambitiös kommunalpolitiker!

Så är det också i Marks kommun, en liten kommun mellan Göteborg, Borås och Varberg.  Och här satsar man på turismen. Varje år produceras en färggrann broschyr som presenterar den blandning av kultur, historia och textilfynd som finns i kommunen. Inte minst betonar publikationen möjligheterna till ”det goda livet” i Marks kommun. Här kan man vandra i en sagolik natur, fiska och bada.

I den lilla kyrkbyn Sätila, i kommunens nordvästra hörn, är dessa möjligheter alldeles speciellt goda. Samhällets läge, vilande på ena sidan av Storåns dalgång och med en vidunderlig utsikt över den sägenomspunna sjön Lygnern är som hämtad ur en turistchefs vilda fantasi. Badplatsen är en av de vackraste i landet och festplatsen vid samma sandstrand drar sedan många år en stor publik. Platsen blir inte mindre attraktiv av att några driftiga entreprenörer samlat byns invånare till att bygga en magnifik timmerbrygga vid sjöns norra ände. Därifrån skall nästa sommar ångbåten ISA återuppta sina färder längs de svindlande vackra stränderna vid den två mil långa, fjordlika sjön.

Kort sagt, trakten blomstrar och många utländska gäster har redan upptäckt byns charm. I byns mataffärs hörs sedan länge både tyska, engelska och flera nordiska språk.

Men sedan en tid hänger ett flerbladigt Damoklessvärd över byns framtid. Göteborgs Energi vill nu exploatera just naturen i bygden och uppföra en vindkraftsindustri, bokstavligen över huvudet på dem som bor där. Motståndet mot denna miljöförstörning är kompakt. Idag har över 800 personer i denna lilla bygd skrivit på protestlistorna mot bygget! De är en del av ett snabbt växande folkligt motstånd mot dessa kalhyggen av betongpelare, Ett skepsis som också delas av alla som räknat på vindkraftens för- och nackdelar. Se exempelvis Svenska Dagbladet den 24 augusti. Vad turisterna tycker framgår med all önskvärd tydlighet av de starka reaktioner från de 10 000 danskar som är organiserade i ”Danska Torpare” och i våras uttalade sig i frågan:

–      Sveriges utbyggnad av vindkraft fram till 2020 kan bli ett allvarligt ekonomiskt problem för många danskar med fritidshus i landets sydliga skogslandskap, konstaterade föreningens ordförande Per Bonke.

Danskarna vet hur vindkraft sänker fastighetsvärdena runt exploateringen och hotar med att gå till domstol för att få kompensation för detta.  För här som där är det de närboende som får betala priset för energibolagens ökande vinster.

Anläggningar som den som planeras i Sätila skapar inte heller några lokala arbeten eller inkomster, förutom till ett fåtal skogsägare som anmält sin mark till exploatering, mot rundlig vinst. Vindkraftens miljöeffektivitet ifrågasätts även den allt oftare då vindkraftsanläggningar innebär mycket stora miljöstörningar för en oproportionerligt liten och opålitlig energiutvinning. Många menar att tekniken saknar kommersiell och miljömässig gångbarhet, i vart fall i ett land med billig, ren och riklig tillgång av energi. (Se exempelvis ”Var försiktig med lån till vindkraft.”, GP, 22/2-10). Dagens etableringar subventioneras därför av alla oss redan hårt prövade elkonsumenter via el-certifikaten.

Turismen, däremot, ger en långsiktig och hållbar försörjning, samtidigt som den bevarar landskapets själ åt kommande generationer och besökare.  Därför är detta inte en lokal fråga eller bypolitik. Även naturintresserade personer i Göteborg och andra omgivande orter tjänar på att värna den unika dalgången runt Sätila. Trots att Centerpartiet, de forna förkämparna för landsbygdens livskraft och integritet, på riksplanet hotat med att inskränka det lokala självstyret specifikt i vindkraftsärenden kan kommunen fortfarande stoppa planerna med sitt folkligt förankrade veto.

Och om valet mellan snabba, skattesubventionerade luftvinster för ett fåtal – eller den växande, långsiktiga besöksnäringen som ger många jobb!

Valet borde vara enkelt.

PS. Sedan denna debattartikel först publicerade i Borås Tidning ( och senare i Markbladet)  har Marks arbetarkommun Socialdemokraterna beslutat att säga NEJ till etablering av vindkraftsparken på Lygnersvider. Heder åt Pelle Pellby som lyssnat på rörelsen! Men än finns inget kommunalt veto att lita på! Vad tycker de andra partierna? Svaret kommer kanske i Sätila Bygdegård den 2 september? Om inte Göteborgs Energi innan dess fattat det enda vettiga beslutet och dragit tillbaka sitt förslag. Trots att debatten nu nått ända upp till Tv4 riksnyheter och Bo Holmströms ”Bosses bollplank”. Se den längre varianten av inslaget  här

The answer is -still -blowing in thw wind!

Tags: , , , , , , , , , , , ,